کاربردهای مختلف " مردن " در فرهنگ ما !!

کاربردهای مختلف " مردن " در فرهنگ ما !!

برو بمیر : برو گمشو !boredsmiley.gif

بمیرم برات : خیلی دلم برایت می سوزد !128fs4765852.gif

می میرم برات : عاشقتم !crazy.gif

 

می مردی ؟ : چرا کار را انجام ندادی ؟nunu.gif

مردی ؟ : چرا جواب نمی دهی ؟mob.gif

نمردیم و ... : بالاخره اتفاق افتاد !smile.gif

مردیم تا ... : صبرمان تمام شد !kar.gif

مرده : بی حال !hlp.gif

مردنی : نحیف و لاغر !hah.gif

مردم : خسته شدم!wild.gif

من بمیرم ؟ : راست می گوییmocking.gif


 

/ 0 نظر / 8 بازدید