گوشواره

 

 

گوشواره را می مانم بی عاریه

دلنگ دلنگ

آویزان دنیا

آویزان حضوری بی دغدغه

آویزان سایه ای بی اسم

آویزان بودنی با نام مستعار زندگی

به زانو در آمده ای تنها

بی لنگه

عاریه

/ 0 نظر / 13 بازدید