خنده هایت

 


خنده هایت را از که پنهان میکنی این روزها
این روزهایی که عجیب پر از گریه ام !!!
این روزهایی که آنقدر غریبند
آنقدر گنگند
آتقدر ...
خنده هایت را از که پنهان میکنی این روزها....
 
 
 

سپیده رشیدی
/ 0 نظر / 7 بازدید