دلم میخواد راننده ماشین پلیس بشم...

دلم میخواد راننده ماشین پلیس بشم راه بیوفتم تو خیابون از پشت بلندگوش بگم: مگان!! سرت رو بنداز پایین، مگه خودت خواهر مادر نداری؟!

 

ماکسیما مشکی؟ شیطون دخترای قشنگی سوار کردی!

206 آهنگت خیلی قدیمیه. عوضش کن! 

فخرمیفروشی پرایدپدرسوخته؟ بزن بغل!

/ 0 نظر / 6 بازدید