خلیج همیشه فارس

خواهشا کپی کنید..


فوری فوری ایران دوباره از شرکت گوگل اعتراض نموده بخاطر اسم خلیج فارس که در

نقشه گوگل خلیج عربی ثبت شده است برای همین هم شرکت گوگل اعتراض ایران را

قبول کرده وگفته راجب این دو رای گیری


راجب این دو رای گیری اینترنتی انجام میگیره که رای هر کدام بیشتر شد به اسم همان

ثبت مشود.


پس ای ایرانی تا وقت رای گیری تمام نشده بشتاب که اگر همت نکنی اسم خلیج فارس

برای همیشه به فراموشی میرود.


وارد سایت


شوید سمت راست دو دایره هست روی خلیج فارس کلیک کنیدو بعد بر روی voteکلیک

کنید با موفقیت و پیروزی


اینم آدرس سایت


http://www.persianorarabiangulf.com/index.php

/ 0 نظر / 5 بازدید