سلامتی

به سلامتی پسری که وقتی جلوشو گرفت و گفت : این خانوم کی باشن ؟ سرشو مثل مرد بالا گرفت و گفت ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

این علی رفیقمه ، زیر ابروهاشو برداشته و یک کم موهاشو گذاشته بلند شده 

/ 0 نظر / 4 بازدید