انرژی هسته ای - امیرتتلو

بارون و پاکی ☔ از آسمونه ??

اما طوفان و رعد و برق و تگرم واسه اونه ⚡

آتیش هم میسوزونه هم گرما واسه خیلیاس ??

آب هم غرقت میکنه هم رفع همه تشنگی هاست ??

منفی ➖ و مثبت ➕ هردو لازم و باهم تو خون ماست 

یه سلاح هم میکشه ?? هم امنیت واسه خونه هاست ??

/ 0 نظر / 37 بازدید