استقلال

 

 

لنگی که پاره پارست 

تو کف یه ستارست

ما که دو تا شو داریم

سلطان آسیاییم 

لنگی بزار باد بیاد 

و گرنه فرهاد میاد 

لنگی 4 یادته ؟

سوراخ شدن کارته 

لنگی مافیایی

تو ننگ آسیایی

لنگی تو زیر مایی

تو کف آسیایی

 

/ 0 نظر / 10 بازدید